پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

حـــادثـــه نـــاشـــی از کــــار (17)
ساعت ۸:٠٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠  

((حادثه منجر به فوت کارگر مقنی بر اثر ریزش دیواره چاه قنات))

قنات مذکور با دبی آب حدود 2 اینج و دارای حدود 100 نفر سهامدار می باشد در پی خشکسالی چند سال گذشته میزان آب آن کاهش یافته بود که پس از پیگیری مالکین از طریق دستگاههای ذیربط مبلغ حدود 15 میلیون تومان جهت احیاء و مرمت قنات شامل انجام کار سر شکافی-بغل بری -کول گذاری و طوقه چینی اختصاص می یابد که قرارداد مذکور به امضاء مسئولین دستگاه بعنوان کارفرما(A) و آقای B بعنوان پیمانکار می رسد و پس از آن  پیمانکار انجام عملیات را شروع مینماید...  

به نظر شما در این حادثه مقصرین چه کسانی هستند به چه میزان؟ 


قنات مذکور با دبی آب حدود 2 اینج و دارای حدود 100 نفر سهامدار می باشد در پی خشکسالی چند سال گذشته میزان آب آن کاهش یافته بود که پس از پیگیری مالکین از دستگاههای ذیربط مبلغ حدود 15 میلیون تومان جهت احیاء و مرمت قنات شامل انجام کار سر شکافی-بغل بری -کول گذاری و طوقه چینی اختصاص می یابد که قرارداد مذکور به امضاء مسئولین دستگاه بعنوان کارفرما(A) و آقای B بعنوان پیمانکار می رسد و پس از آن  پیمانکار انجام عملیات را شروع مینماید حدود 8 روز از شروع کار می گذرد که در تاریخ 04/11/90  کارگران جهت انجام عملیات طوقه چینی در یکی از میل چاهها به عمق حدود 12 متر مشغول بکار می شوند که بدین منظور در ساعت 9 روز مذکور جهت انجام اینکار به محل میل رفته وابتدا اقدام به برداشتن سربند دهانه چاه مینماید(دریچه ای سیمانی با قطر حدود 1 متر که جهت بستن دهانه میل چاهها استفاده می شود) سپس مقنی C وارد چاه شده تا ته بند (دریچه ای سیمانی با قطر حدود 1 متر که جهت بستن پایین میل چاه بروی کولها استفاده می شود) را خارج نماید که طبق اظهارات شاهدین ظاهراً  بر اثر ریزش خاک بر روی آن حدود 1 متری  نیاز به حفاری و تخلیه داشته تا به دریچه مذکور برسد. حدود نیم ساعتی از شروع کار می گذرد که ناگهان دیواره چاه از سمت غربی از عمق 3 متری پایینتر از دهانه چاه ریزش و مقنی در زیر آوار مدفون می گردد نهایتاً پس از تلاش حدود 2 ساعتی مردم و نیروهای امدادی, آسیب دیده که متاسفانه فوت کرده  از زیر خاکها خارج و به پزشکی قانونی منتقل می گردد.

به نظر شما در این حادثه مقصرین چه کسانی هستند به چه میزان؟


کلمات کلیدی: