پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی(عیدی پایان سال کارگران)
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩  

براساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب 6/12/ 1370مجلس شورای اسلامی ، کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود نسبت به یکسال کار معادل 60 روز آخرین مزد (حداقل برای سال 89 مبلغ 6060000 ریال )به عنوان عیدی و پاداش بپردازند مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی (حداکثربرای سال 89 مبلغ 9090000 ریال) تجاوز کند .


کلمات کلیدی: