پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

آشنایی با قانون کار(ماموریت و مرخصی)
ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٩  

 

-به استناد ماده 46  قانون کار و تبصره ذیل آن کارفرما مکلف است به کارگرانی که به خارج از محل خدمت حداقل به فاصله 50 کیلومتر از کارگاه اصلی یا توقف یک شب در محل اعزام می شوند فوق العاده ماموریت (که نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد) بعلاوه وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنان را پرداخت نماید.

-به استناد ماده 59 قانون کار و تبصره ذیل آن کارفرما مکلف است اضافه کار کارگران را طبق قانون ( با موافقت کارگر و پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کاری ) پرداخت نماید، ضمن اینکه ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ساعت در روز تجاوز نماید.


کلمات کلیدی: