پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

پوستر ایمنی( 4)
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩  

اگر ایمنی را جدی نگیریم باید منتظر حادثه باشیم!!!!


کلمات کلیدی: