پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

اشنایی با وسایل حفاظت فردی(1)
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧  

وسایل حفاظت فردی :
این وسایل بعنوان آخرین روش ممانعت از بروز آسیب به فرد و یا کاهش اثرات آسیب بوده و به صورت انفرادی به اشخاص ارائه می شوند . کلیه تجهیزات و وسایلی که در راستای حفاظت فرد از مخاطرات به وی داده می شود، جزء وسایل حفاظت  فردی  هستند و از زمره آنها می توان می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
-لباس کار
*کلاه ایمنی
*کفش ایمنی
*دستکش ایمنی
*وسایل استحفاظی برای محافظت از چشمها
*وسایل استحفاظی برای محافظت از گوشها  (Ear Plug & Ear Muff)
*کمربند ایمنی
*گتر
*انواع ماسکهای تنفسی
*پیش بند


کلمات کلیدی: