پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

پوستر ایمنی (3)
ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩  

قرار گرفتن زیر بارهای معلق احتمال بروز حادثه را افزایش می دهد.


کلمات کلیدی: