پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

حادثه ناشی از کار 8 (برق گرفتگی منجر به فوت کارگر )
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٩  

(متاسفانه در ابتدای سال حادثه ناگوار برق گرفتگی منجر به فوت کارگر رخ داد.)

شرح وقوع حادثه:

در تاریخ ٨٨/١٢/٢۵ یکدستگاه وانت مزدا دوکابین به رانندگی آقای A کارگر شرکت B (مقاطعه کار خدمات خودرویی اداره C ) بهمراه یکنفر کارگر فنی اداره C جهت تعمیر وبازدید خط  منطقه به محل روستا عزیمت می نمایند تا ستون حاشیه جاده روستایی مذکور را که در سمت راست جاده ورودی روستا بوده تعمیرنمایند پس از انجام کار به سمت چپ جاده ابتدای ورودی روستا رفته تا کابل بالای ستون که مهار آن بدلایل نامعلومی باز شده بود مجدداً ترمیم ونصب نمایند حادثه دیده A از نردبان بالا رفته واقدام به کشیدن کابل می نماید تا چنگک متصل به کابل به بست نصب شده بر روی تیر فلزی برسد...

به نظر شما مقصرین حادثه چه کسانی و به چه میزانند؟


وکابل از حالت آویزان شده جمع آوری گردد 0نـامبرده در چند مرحله اقدام به کشیدن کابل می نماید که با توجه به فاصله کم کابل مذکور تا خط فشار قوی kv20 کابل فیبر به سیم فشار قوی kv20 ( ارتفاع خط برق فشار قوی در محل حادثه از زمین  9 متر و ستون نصب شده کابل نیز 9 متری که به فاصله کمتر از دو متر از خط در حریم فشار قوی قرار دارد.) برخورد که باعث آرک زدگی در محل اتصال و شوک الکتریکی به وی میگردد در نتیجه نامبرده(A) از روی نردبان حدود 6 متری با پشت سقوط وطبق نظریه پزشکی قانونی منجر به فوت وی میگردد 0ضمناً نامبرده فاقد تجهیزات حفاظت فردی در حین کار از جمله دستکش فشار قوی –کمربندایمنی- کلاه ایمنی بوده است 0


کلمات کلیدی: