پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

گزارش حادثه تراکتور (1)
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧  

گزارش حادثه تراکتور                                                                                

شرح وقوع حادثه :

مقارن ساعت 23:00  شب 87/2/20 آقای A راننده تراکتور آقای B مشغول جمع آوری خرمن گندم  و هدایت آن با وسیله مذکور به نزدیک خرمنکوب تراکتور دیگر می گردد کارگر C فوق بدلیل خستگی زیاد از فرصت استفاده نموده و تا زمانیکه گندم  جلوی خرمنکوب را تخلیه نمایند در بین دسته های گندم می خوابد بدون اینکه به کسی اطلاع دهد، راننده تراکتور (که فاقد چراغ روشنایی بوده است ) درحال جلو بردن دسته های گندم  متوجه فردی می شود که جلوی بیل بلند شده و دوباره به زمین می خورد نامبرده وسیله را متوقف می نماید که نهایتاٌ حادثه باعث مصدومیت کارگر از ناحیه کمر و دست چپ می گردد.

به نظر شما مقصر حادثه چه کسی و به چه میزان است؟


کلمات کلیدی: