پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار(2)
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۸  

ماده‌ 40 از آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها:

-کلیه‌ ماشین‌ آلات‌ و دستگاه‌هایی‌ که‌ احتمال‌

تولید الکتریسیته‌ ساکن‌ دارد بایداتصال‌ زمین‌

موثرداشته‌ باشندتاازتراکم‌ بارهای‌ الکتریسیته‌

ساکن‌ روی‌ آنها جلوگیری‌ شود. 


کلمات کلیدی: