پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

اصول حفاظت فنی و بهداشت کار (2)
ساعت ٧:٥۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸  

دومین اصل یا فرمان حفاظت فنی و بهداشت کار:

-اصول اتوماتیک کردن دستگاهها به خاطر ایمنی  

 هر جائی که احساس خطر می شود در صورت امکان باید اتوماسیون صورت گیرد. تا بروز حوادث به حداقل کاهش یابد بعنوان مثال در پرسها ، گیوتین ها ، دستکاههای تزریق ، پرکن ها و...

هرجا خطر استفاده از مواد و یا دستگاهها وجود دارد باید اتوماسیون صورت گیرد در دو ردیف مخازن سیمان دستگاههای تولید اشعه جهت خالی یا پر بودن مخزن وجود دارد یا در مورد پنچری لاستیک ماشین  امروزه به صورت اتوماتیک لاستیک را در می آورند که خود در کاهش حوادث بسیار موثر است.


کلمات کلیدی: