پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

اصول حفاظت فنی و بهداشت کار(1)
ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸  

اولین اصل یا فرمان حفاظت فنی و بهداشت کار:

 اصل جایگزینی مواد مضر 

  اصل جایگزینی مواد مضر از مهمترین اصول در زمینه ایمنی  و بهداشت کار به شمار می آید بطوریبکه در اغلب موارد می توان با انجام این اصل مانع از بروز بیماریهای خطرناک در بین کارگران و جامعه شد بعنوان مثال در رنگرزی عنصر pb (سرب)وجود دارد که باعث مسمومیت می شود و نخستین بار این نوع مسمومیت توسط ابن سینا هشدار داده شد لذا می بایست از رنگ سرب را  حذف نمود.

آزبست ترمز در خیابانها یا ترمز کردن ماشین وارد هوا وسیستم تنفس و نهایتاً سرطان دستگاه تنفس (آزبستوزیس)می شود که می بایست از لنت ترمز فاقد آزبست استفاده نمایند.
یا فرآورده های نفتی که دارای سرب و گوگرد بوده باید حذف و با مواد بی ضرر جایگزین شود.


کلمات کلیدی: