پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

پند ایمنی(1)
ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧  

 ســـــــلامتی و ایمنـــــــی از نعمتهــای پنهان الهـــــی است که خالــــق بر مخلـــوق خود اعطـــا نموده است.


کلمات کلیدی: