پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

گزارش حادثه ناشی از کار(4)
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸  

گزارش حادثه مربوط به دستگاه بولت زن: 

در تاریخ 87/11/20  کارگر حسین در کارگاه  آهن فروشی احمد مشغول بکار میگردد نامبرده از حدود 10 ماه قبل از آن بعنوان کارگر ساده استخدام و پس از 5 ماه کار در کارگاه  بعنوان کارگر بولت زن مشغول بکار می شود(دستگاههای بولت زنی میلگردها نمونه کوچکی از دستگاههای تراشکاری می باشند تصویر پیوست) در روز حادثه کارگر مشغول رزوه دادن میلگرد با نمره 22 بوده است که آستین پیراهنش به حدیده دستگاه گیر نموده و باعث شکستگی دست وی از دو ناحیه می گردد. توضیح اینکه لباس مورد استفاده توسط کارگر از نوع معمولی با آستین بلند و سر آستین نیز چسیدار بوده که ظاهراً خاصیت خود را از دست داده  است.

 

به نظر شما مقصرین این حادثه چه کسانی هستند؟ 


کلمات کلیدی: