پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

دستورالعمل ایمنی(1)
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳۸۸  

دستور العمل ایمنی در کار با مواد شیمیایی:

١-مخازن مواد شیمیایی بایستی در محلی ایمن استقرار یافته و حتی المقدور عایق حرارت و بدون منفذ باشند.

٢-بایستی همواره از بسته بودن درب مخازن مواد شیمیایی اطمینان حاصل نمود.


٣-به هنگام کار با مواد شیمیایی در مکانهای سر بسته بایستی از تهویه عمومی و موضعی استفاده نمود.

۴-در هنگام کار با مواد شیمیایی از وسایل حفاظت فردی مناسب از قبیل:لباس کار مناسب،ماسک تنفسی فیلتردار،عینک قابدار،حفاظ صورت و دستکش مناسب استفاده گردد.

۵-در محل کار و بر روی مخازن و منابع مواد شیمیایی از علائم هشدار دهنده و شعار ایمنی استفاده گردد.

۶-در صورت بروز انفجار از استنشاق گازها و بخارات خوداری گردد.

٧-در پایان کار کف کارگاه و وسایل و ماشین آلات آلوده با موادی که کارخانه سازنده توصیه نموده تمیز گردد.


کلمات کلیدی: