پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

آیین نامه ها(ماده 56 از آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها)
ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧  

کارفرما مکلف است  درکارگاه اتاقی با وسعت کافی و دارای قفسه های انفرادی بعنوان رختکن کارگران اختصاص و آنرا مرتباً تهویه وگندزدایی و پاکیزه نماید.


کلمات کلیدی: