پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

پند ایمنی(2)
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧  

((استفاده صحیح ازوســــایل حفاظت فـــــردی نشانه غنای فـــرهنگی است.))


کلمات کلیدی: