پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

» بازگشت به جمع دوستان :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
» آشنایی با آیین نامه حفر چاه دستی :: شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٠
» حـــادثـــه نـــاشـــی از کــــار (17) :: یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
» آشنایی با آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی :: چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠
» پیام ماهانه ایمنی :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠
» حادثه ناشی از کار (16) :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠
» حـــادثـــه نـــاشـــی از کــــار (15) :: پنجشنبه ٥ آبان ۱۳٩٠
» پیام ماهانه ایمنی :: پنجشنبه ٥ آبان ۱۳٩٠
» حادثه ناشی از کار(14) :: سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٠
» روز جهانی ایمنی و بهداشت کار :: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی(عیدی پایان سال کارگران) :: یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩
» پیام ماهانه ایمنی :: پنجشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٩
» آشنایی با قانون کار(ماموریت و مرخصی) :: پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٩
» حادثه ناشی از کار 13 ( برخورد قلاب جرثقیل با صورت کارگر) :: شنبه ٦ آذر ۱۳۸٩
» آشنایی با آیین نامه حفاظتی در کارگاههای ساختمانی :: چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩
» پوستر ایمنی( 4) :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
» پیام ماهانه ایمنی :: یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩
» حادثه ناشی از کار 12 (قطع انگشت شست دست کارگر توسط نوار نقاله شن شویی) :: چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩
» حادثه ناشی از کار 11 (سوختگی دست کارگر بر اثر آرک زدگی برق سه فاز) :: دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٩
» آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور :: شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٩
» حادثه ناشی از کار 10 ( قطع دست کارگر توسط نوار نقاله بچینگ) :: دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٩
» حادثه ناشی از کار 9 ( فوت کارگر بر اثر واژگون شدن تراکتور) :: سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٩
» پیام ماهانه ایمنی :: شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩
» پوستر ایمنی (3) :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» حادثه ناشی از کار 8 (برق گرفتگی منجر به فوت کارگر ) :: سه‌شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٩
» بخشنامه دستمزد کارگران در سال 89 :: دوشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٩
» تبریک عید :: دوشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٩
» جشن تولد :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸
» حادثه ناشی از کار 7( ریزش معدن و فوت راننده پیکور) :: سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۸
» مراحل بررسی حوادث ناشی از کار :: دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸
» پند ایمنی (6) :: شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸
» آیین نامه حفاظت و بهداشت کار (3) :: دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸
» حــوادث نــــاشی از کــــار(6) :: جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸
» عکس از کار های ناایمن(2) :: شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸۸
» آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار(2) :: سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۸
» حادثه ناشی از کار (5) :: جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸
» حادثه ناشی از کار (4) :: یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸۸
» داستان آموزشی در زمینه ایمنی در زندگی :: یکشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸۸
» پند ایمنی (4) :: شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۸
» حوادث ناشی از کار (3) :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» اصول حفاظت فنی و بهداشت کار (2) :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» تبریک هفته کارگر :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» تبریک روز جهانی ایمنی :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» حوادث ناشی از کار (2) :: دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۸
» اصول حفاظت فنی و بهداشت کار(1) :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸
» پند ایمنی(3) :: پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸۸
» کار کودکان در جهان(1) :: پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸۸
» گزارش حادثه ناشی از کار(4) :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸
» آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار(2) :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸
» دستورالعمل ایمنی(1) :: چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳۸۸
» عکس حوادث ناشی از کار(1) :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٧
» پوستر ایمنی(1) :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٧
» عکس از کار های ناایمن(1) :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٧
» وسایل حفاظت فردی(2) :: جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧
» داستان نماز گزار و شیطان :: جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧
» کار زنان در جهان 1 :: جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧
» آیین نامه ها(ماده 56 از آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها) :: جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧
» آشنایی با قانون کار :: جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧
» سوال ایمنی(1) :: جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧
» پند ایمنی(2) :: جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧
» آیین نامه ها(ماده 25 از آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها) :: جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧
» حادثه سقوط از داربست (2) :: جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧
» آیا میدانید؟ :: جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧
» اشنایی با وسایل حفاظت فردی(1) :: جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧
» گزارش حادثه تراکتور (1) :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧
» آشنایی با بازرس کار و وظایف قانونی وی :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧
» پند ایمنی(1) :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧
» این انتخاب خودمان است که گوش کنیم یا نه! :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧