پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

حـــادثـــه نـــاشـــی از کــــار (17)
ساعت ۸:٠٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠  

((حادثه منجر به فوت کارگر مقنی بر اثر ریزش دیواره چاه قنات))

قنات مذکور با دبی آب حدود 2 اینج و دارای حدود 100 نفر سهامدار می باشد در پی خشکسالی چند سال گذشته میزان آب آن کاهش یافته بود که پس از پیگیری مالکین از طریق دستگاههای ذیربط مبلغ حدود 15 میلیون تومان جهت احیاء و مرمت قنات شامل انجام کار سر شکافی-بغل بری -کول گذاری و طوقه چینی اختصاص می یابد که قرارداد مذکور به امضاء مسئولین دستگاه بعنوان کارفرما(A) و آقای B بعنوان پیمانکار می رسد و پس از آن  پیمانکار انجام عملیات را شروع مینماید...  

به نظر شما در این حادثه مقصرین چه کسانی هستند به چه میزان؟ 


کلمات کلیدی: