پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

آشنایی با آیین نامه حفاظتی در کارگاههای ساختمانی
ساعت ٩:٢۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩  

آیین‌ نامه‌ حفاظتی‌ کارگاه‌های‌ ساختمانی‌

فصل اول هدف، دامنه شمول و تعاریف

الف هدف:

هدف از تدوین این آیین‎نامه پیشگیری از حوادث منجر به‎صدمات و خسارات‎جانی‎و مالی در عملیات‎ساختمانی و تامین ایمنی و حفاظت نیروی‎انسانی شاغل در کارگاه‌های‎ساختمانی است.

ب دامنه شمول

مقررات این آیین نامه به استناد ماده 85 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین و در مورد کلیه کارگاه‌های ساختمانی لازم الاجرا است.


کلمات کلیدی: