پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

عکس از کار های ناایمن(2)
ساعت ٧:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸۸  

به نظر شما آین آقایان کار ناایمنی انجام داده اند؟


کلمات کلیدی: