پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

حادثه ناشی از کار (4)
ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸۸  

حادثه قطع انگشتان کارگر در کنار دستگاه جاجیم بافی:


کلمات کلیدی:
داستان آموزشی در زمینه ایمنی در زندگی
ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸۸  

در یک گاردن پارتی خانم ژولی پایش به سنگی خورد
وبا پشقاب غذا در دستش به زمین خورد، علت زمین
خوردنش کفش جدید ش بود که هنوز به آن عادت نکرده بود.دوستان کمک کرده و او را از زمین بلند و بر نیمکتی نشاندند و جویای حالش شدند.جواب داد حالش خوب است وناراحتی ندارد.مهماندار پشقاب جدیدی با غذا به ایشان داد.خانم ژولی بعد از ظهر خوبی را به اتفاق دوستانش گذراند و بسیار راضی به اتفاق همسرش به خانه برگشت.
چند ساعت بعد همسر ژولی به دوستانی که درگاردن پارتی بودند تلفن کرد و اطلاع داد که ژولی را به بیمارستان برده اند.
خانم ژولی در ساعت 18 همان روز در بیمارستان فوت کرد و 


کلمات کلیدی:
پند ایمنی (4)
ساعت ٧:٥۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۸  

((عوامل خطــــر را شناسایی کنید ولــی تجربــه نکنید.))


کلمات کلیدی: