پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

عکس حوادث ناشی از کار(1)
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٧  
صاحب عکس با اره چوب بری(MDF  بر)خودش را ناقص کرد؟


کلمات کلیدی:
پوستر ایمنی(1)
ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٧  
کلمات کلیدی:
عکس از کار های ناایمن(1)
ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٧  

به نظر شما آین آقا چند کار ناایمن انجام داده است؟


کلمات کلیدی:
وسایل حفاظت فردی(2)
ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧  

 

از آیین نامه وسایل حفاظت فردی - لباس کار

ماده‌ 1: لباس‌ کار بایستی‌ با توجه‌ به‌ خطراتی‌ که‌ در حین‌ کار برای‌ کارگر مربوطه‌ پیش‌ آمد می‌نماید انتخاب‌ شده‌ و به‌ ترتیبی‌ باشد که‌ از بروز خطرات‌ تا حد ممکن‌ جلوگیری‌ نماید.

 


کلمات کلیدی:
داستان نماز گزار و شیطان
ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧  

مردی صبح زود از خواب بیدار شد تا نمازش را در خانه خدا (مسجد) بخواند.

لباس پوشید و راهی خانه خدا شد.

در راه به مسجد، مرد زمین خورد و لباسهایش کثیف شد. او بلند شد،

خودش را پاک کرد و به خانه برگشت.


کلمات کلیدی:
کار زنان در جهان 1
ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧  
کلمات کلیدی:
آیین نامه ها(ماده 56 از آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها)
ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧  

کارفرما مکلف است  درکارگاه اتاقی با وسعت کافی و دارای قفسه های انفرادی بعنوان رختکن کارگران اختصاص و آنرا مرتباً تهویه وگندزدایی و پاکیزه نماید.


کلمات کلیدی:
آشنایی با قانون کار
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧  

قانون کار که در تاریخ  1368/7/02به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مواردی از آن که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته و در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و برحسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبری با اصلاح و تتمیم مواردی دیگر، مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان یکهزار و سیصدو شصت و نه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. 

ماده 1:  (تبعیت از قانون) کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها ، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.


کلمات کلیدی:
سوال ایمنی(1)
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧  

آیا میدانید چرا پرندگان هنگامیکه که روی سیم برق می نشینند دچار برق گرفتگی نمی شوند؟


کلمات کلیدی:
پند ایمنی(2)
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧  

((استفاده صحیح ازوســــایل حفاظت فـــــردی نشانه غنای فـــرهنگی است.))


کلمات کلیدی:
آیین نامه ها(ماده 25 از آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها)
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧  

کلیه‌ قسمت‌های‌ انتقال‌ دهنده‌ نیرو (ترانسمیسیون‌) از قبیل‌ تسمه،‌ فلکه،‌ زنجیر و چرخ‌ دنده‌ و امثال‌ آن‌ و همچنین‌ قسمت‌هایی‌ از ماشین‌ها که‌ امکان‌ ایجاد سانحه‌ برای‌ کارگر داشته‌ باشد باید دارای‌ پوشش‌ و یا حفاظ‌ با استقامت‌ کافی‌ باشد.


کلمات کلیدی:
حادثه سقوط از داربست (2)
ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧  

در تاریخ 87/8/25 کارگر محمد  مشغول بتن پاشی (توسط دستگاه شات کریت) نمای طبقه سوم ساختمان فوق در ارتفاع حدود 9-8 متری از سطح زمین بر روی جایگاه کار روی داربست می باشد 0( لازم به توضیح است جایگاه کار یک تخته داشته وحفاظ مناسب اطراف جایگاه در ارتفاع استاندارد نصب نگردیده ، ضمن اینکه داربست از سمت دیوار که فاصله ای حدود نیم متر دارد فاقد حفاظ بوده است )0 پروژه مذکور مربوط به مسکن وشهر سازی میباشد که به شرکت A  بعنوان پیمانکار واگذار وشرکت مذکور نیز انجام عملیات مختلف از جمله نماکاری-حفر چاه تیرریزی بتن پاشی و000) را به پیمانکاران جزء واگذار می نماید که از آن جمله بتن پاشی را به دایی کارگر مصدوم بصورت پیمانکار B واگذار وکارگر توسط دایی خود بکارگیری می شود، در روز حادثه کارگر در حال بتن پاشی نمای طبقه سوم بر روی جایگاه کار داربست می باشد که ناگهان شلنگ دستگاه از دست وی رها وباعث سقوط کارگر از قسمت جلو بین داربست ودیوار ساختمان می گردد و باعث مصدومیت وشکستگی از ناحیه دست وپای راست وی میگردد0(لازم به توضیح است کارگر فاقد هرگونه وسایل حفاظت فردی بوده است.)

به نظر شما مقصرین حادثه چه کسانی و به چه میزان هستند؟


کلمات کلیدی:
آیا میدانید؟
ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧  

آیا میدانید بر اساس اعلام سازمان جهانی کار (ILO) به ازای هر فوتی کارگر 7600 روز کاری ، به ازای هز قطع بازو از بالای آرنج 4500 روز کاری ، به ازای هز قطع ران از بالای زانو 4500 روز کاری ، به ازای کوری دو چشم 6000 روز کاری ، به ازای کری دو گوش 1750 روز کاری از دست می رود؟


کلمات کلیدی:
اشنایی با وسایل حفاظت فردی(1)
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧  

وسایل حفاظت فردی :
این وسایل بعنوان آخرین روش ممانعت از بروز آسیب به فرد و یا کاهش اثرات آسیب بوده و به صورت انفرادی به اشخاص ارائه می شوند . کلیه تجهیزات و وسایلی که در راستای حفاظت فرد از مخاطرات به وی داده می شود، جزء وسایل حفاظت  فردی  هستند و از زمره آنها می توان می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
-لباس کار
*کلاه ایمنی
*کفش ایمنی
*دستکش ایمنی
*وسایل استحفاظی برای محافظت از چشمها
*وسایل استحفاظی برای محافظت از گوشها  (Ear Plug & Ear Muff)
*کمربند ایمنی
*گتر
*انواع ماسکهای تنفسی
*پیش بند


کلمات کلیدی:
گزارش حادثه تراکتور (1)
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧  

گزارش حادثه تراکتور                                                                                

شرح وقوع حادثه :

مقارن ساعت 23:00  شب 87/2/20 آقای A راننده تراکتور آقای B مشغول جمع آوری خرمن گندم  و هدایت آن با وسیله مذکور به نزدیک خرمنکوب تراکتور دیگر می گردد کارگر C فوق بدلیل خستگی زیاد از فرصت استفاده نموده و تا زمانیکه گندم  جلوی خرمنکوب را تخلیه نمایند در بین دسته های گندم می خوابد بدون اینکه به کسی اطلاع دهد، راننده تراکتور (که فاقد چراغ روشنایی بوده است ) درحال جلو بردن دسته های گندم  متوجه فردی می شود که جلوی بیل بلند شده و دوباره به زمین می خورد نامبرده وسیله را متوقف می نماید که نهایتاٌ حادثه باعث مصدومیت کارگر از ناحیه کمر و دست چپ می گردد.

به نظر شما مقصر حادثه چه کسی و به چه میزان است؟


کلمات کلیدی:
آشنایی با بازرس کار و وظایف قانونی وی
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧  

آشنایی با بازرسی کار

***ماده 96 قانون کار: به منظور اجرای صحیح قانون کار و ضوابط فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می شود:

الف-نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آورو خطرناک،مدت کار ، مزد،رفاه کارگر ، اشتغال زنان و کارگران نوجوان.
ب- نظارت بر اجرای مقررات ق.ک.و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی.
ج- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.
د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزانها و دستورالعملهای مربوط به موارد مذکور،مناسب با تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی.


کلمات کلیدی:
پند ایمنی(1)
ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧  

 ســـــــلامتی و ایمنـــــــی از نعمتهــای پنهان الهـــــی است که خالــــق بر مخلـــوق خود اعطـــا نموده است.


کلمات کلیدی:
این انتخاب خودمان است که گوش کنیم یا نه!
ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧  

روزی مردی ثروتمند در اتومبیل جدید و گران قیمت خود باسرعت فراوان از خیابان کم رفت و آمدی می گذشت. ناگهان ازبین دو اتومبیل پارک شده در کنار خیابان یک پسر بچه پاره آجری به سمت او پرتاب کرد.پاره آجر به اتومبیل او برخوردکرد . مرد پایش را روی ترمز گذاشت و سریع پیاده شد و دیدکه اتومبیلش صدمه زیادی دیده است. به طرف پسرک رفت و اورا سرزنش کرد .پسرک گریان با تلاش فراوان بالاخره توانست توجه مرد را به سمت پیاده رو، جایی که برادر فلجش از روی صندلی چرخدار به زمین افتاده بود جلب کند. پسرک گفت:"اینجا خیابان خلوتی است و به ندرت کسی از آن عبورمی کند. برادر بزرگم از روی صندلی چرخدارش به زمین افتاده و من زور کافی برای بلند کردنش ندارم. برای اینکه شما را متوقف کنم ناچار شدم از این پاره آجر استفاده کنم". مرد بسیار متاثر شد و از پسر عذر خواهی کرد. برادر پسرک را بلند کرد و روی صندلی نشاند و سوار اتومبیل گرانقیمتش شد و به راهش ادامه داد. در زندگی چنان با سرعت حرکت نکنید که دیگران مجبور شوند برای جلب توجه شما پاره آجر به طرفتان پرتاب کنند!خدا در روح ما زمزمه می کند و با قلب ما حرف میزند. اما بعضی اوقات زمانی که ما وقت نداریم گوش کنیم، او مجبورمی شود پاره آجر به سمت ما پرتاب کند. این انتخاب خودمان است که گوش کنیم یا نه!


کلمات کلیدی: